AC-DC DC-DC конвертори тип VSR

Предназначение:

    Предначначени са за заряд на стационарни акумулаторни батерии и гарантирано буферно захранване на телекомуникационни, охранителни, противопожарни системи, технологични съоражения в енергетиката, транспорта, информационни центрове и други обекти с непрекъснат режим на работа.

1) Електро енергийни източници:
- АС монофазна или трифазнаелектрическа захранваща мрежа дизел агрегати или мотогенератори
- DC алтернативни енергийни източници. Горивни елементи, соларни и ветрови генератори, електроенергийни складове.
2) Изходни напрежения            3,5; 5; 12; 24; 36; 48; 60; 72; 110; 220; 440V
3) Изходен ток:                        от 1 до 1000А
4) Номинална мощност:            0,35; 0,7; 1,5; 3,6; 10; 20; 50 Kva

5) Конструктивно изпълнение:
- Енергозахранване чрез мрежов AC-AC трансформатор. КПД до 80%;
- Енергозахранване чрез високочестотен импулсен AC-DC токопреобразувател или DC-DC конвертор. КПД до 95%.
6) Охлаждане:
- Принудително или естествено въздушно;
- Масленно със силиконово или трансформаторно масло.
7) Изходни характеристики:
- По DIN 41773;
- IU – в чист буфер с акумулаторна батерия;
- IU1ºU2 – заряд и подзаряд според състоянието на акумулаторната батерия.
8) Стабилизация на напрежението към товара:
- Чрез противоелементи;
- Чрез превключване на елементи от батерията – автоматично;
- Чрез импулсен DC-DC конвертор.
9) Термокомпенсация на зарядното напрежение – 2; 3;4 mV/ºC ел.
10) Индикация и управление:
- Цифрово дигитална, с твърдо заложен алгоритъм и ръчна донастройка на определени параметри;
- Индикация с буферно-цифров дисплей и избор на режими и параметри с клавиши;
- Цветна, графична със сензорен дисплей с пълно програмируемо управление.
11) Възможност за паралелна работа.