ВК Конверт е иновативна фирма създадена 2000г. за проектиране, производство и инженеринг на силови полупроводникови токопреобразуватели НН – конвертори: Приложими при експлоатацията, обслужването и тестването на акумулаторни батерии с индустриално и битово предназначение или като промишленно приложение.

    1. Токопреобразуватели за тягови батерии

    1.1 Зарядни устройства с пулсиращ реверсивен ток за тягови акумулаторни батерии.

        - Стабилизирана зарядна характеристика –собствено Ноу Хау доказана с експлоатацията на 7 хиляди устройства за девет години;

        - Десулфатизация на стари батерии;

        - Удължен живот на акумулаторната батерия.

    1.2 Зарядни и Зарядно-разрядни станции-ЗАС и КАС:

        - Универсални устройства за групов или индивидуален заряд /разряд/ на киселинни и алкални тягови,стартерни и стационарни батерии;

        - Автоматична,стабилизирана IU характеристика по DIN 41773.

    1.3. Програмируем реверсивен преобразувател за блок-формовка на акумулаторни батерии- РАС. Предназначен за производители на АБ

    2. Устройства за стартерни батерии

    2.1. Импулсни зарядни устройства -12 и 24 V за индивидуално ползване.

        - Стабилизирани зарядни характеристики;

        - Подзаряден реверсивен изравнителен режим

    2.2. Стартерно-зарядни устройства:

        - Ускорен предстартов заряд ;

        - Многократно стартиране;

    3. Системи за гарантирано DC захранване със стационарни батерии:

        - Стабилизирани IU характеристики по DIN 41773;

        - Температурна компенсация на подзарядното напрежение;

        - Възможност за работа без акумулаторна батерия;

        - Стабилизация на напрежението към товара.

    4.Токоизправители за галванотехника:

        - Плавно регулиране по ток или напрежение;

        - Стабилизация на тока при ограничение на напрежението отгоре;

        - Дистанционно управление и контрол;

        - Реверсивен ток с програмируеми параметри.

    5.Зарядни станции EX изпълнение:

        - Форсиран заряд за 6 часа ;
        - Непрекъснат работен режим;
        - МП контролер;
        - Пулсиращ реверсивен заряден ток;

    6.Аксесоари за поддръжка ,сервиз ,тест и рециклиране на акумулаторни батерии.

    6.1.Товарна вилка
        - 4 степени на регулиране на разрядния ток 12 V-150 до 600 А.

    6.2.Поклетъчно зарядно устройство :
        - Изравняване и възстановяване отделни клетки на тягови и стационарни батерии;
        - Не е необходимо отделяне на клетките от батерията;
        - Работа в процес на нормална експлоатация;
        - Автоматично изключване;
        - Малки габарити,ниски загуби;-монтира се на самата клетка.Ниска цена.