Зарядно разрядни конвертори гама UZR

Предназначение:

    UZR конверторите са приложими при програмируем заряд и разряд на реверсируеми по ток химически токоизточници (акумулатори) с рекоперация на енергията от разряда на акумулатора в трифазната мрежа или в друг акумулатор.
    UZR се използват при ремонтно възтановителни и сервизни дейности, периодичен пълен капацитивен тест, за десулфатизация и изравнителен заряд, за формовка или блок формовка при производство на акумулатори.

Конверторите са два основни типа:
    - DC-DC конвертори за обмен на правотокова енергия между акумулаторни батерии с подходящ енергиен капацитет.
    - AC-DC-AC конвертори за енергиен обем между акумулаторна батерия и трифазна национална енергийна захранваща мрежа (система) – НН.

Рекламна брошура в pdf форматЗарядни и Зарядно-разрядни станции - ЗАС и КАС

Основни характеристики:

- Универсални устройства за групов или индивидуален заряд /разряд/ на киселинни и алкални тягови,стартерни и стационарни батерии;
- Автоматична,стабилизирана IU характеристика по DIN 41773.
- Ръчна подзарядна I2 характеристика;
- Автоматично изключване в края на заряда/разряда/;
- Стъпално избиране и финна настройка според типа батерия на напрежението и зарядния / разрядния/ ток .


Опция: Микропроцесорен контролер и Аh мер.

Техническо описание на зарядна станция ЗАС pdf
Техническо описание на зарядно-разрядна станция КАС pdf