Зарядни станции Ex изпълнение

Основни характеристики:

- Форсиран заряд за 6 часа ;
- Непрекъснат работен режим;
- Контрол на батерията за земно съединение;
- МП контролер;
- Пулсиращ реверсивен заряден ток;

Област на приложение:

Каменовъглени мини,рудници и др.обекти EX II категория.

Зарядна станция Ex изпълнение pdf.